Покана за проектни предложения по програма „Хоризонт 2020"

Покана за проектни предложения по програма „Хоризонт 2020" 10.07.2020
 1. Конкурсът отговаря на амбициите на Комисията за взимането на спешни мерки по отношение на климата и цели да гарантира устойчиво, съгласувано, приобщаващо и справедливо  възстановяване от СОVID-19 за всички държави членки. 

Предвиденият бюджет е на обща стойност близо 1 млрд. евро.

Конкурсът ще бъде структуриран в 11 области:

 • Осем тематични области, които отразяват приоритетите на  Европейския зелен пакт. Темите  ще бъдат насочени към конкретни технологични и обществени иновации с голямо икономическо и обществено въздействие, които могат да допринесат сравнително бързо за постигане на устойчив преход:
 1. Повишаване на амбициите по отношение на климата: междусекторни предизвикателства;
 2. Чиста, достъпна и сигурна енергия;
 3. Индустрия за чиста и кръгова икономика;
 4. Енергийно и ресурсно ефективни сгради;
 5. Устойчива и интелигентна мобилност;
 6. Oт стопанството до трапезата;
 7. Екосистеми и биоразнообразие;
 8. Нулево замърсяване, околна среда без токсини.
 • Три хоризонтални области, които обхващат осемте тематични области и предлагат по-дългосрочна перспектива за постигане на трансформациите, заложени в Европейския зелен пакт.
 1. Укрепване на знанието в подкрепа на Европейския зелен пакт;
 2. Овластяване на гражданите за преминаване към климатично неутрална, устойчива Европа;
 3. Международно сътрудничество. 

Европейската комисия ще подкрепи:

 • пилотни приложения, демонстрационни проекти и иновативни продукти;
 • иновации за по-добро управление на зеления и цифров преход;
 • иновации във веригата на стойността и социалната верига.

Допълнителна информация за предстоящия конкурс е публикувана на сайта на Европейската комисия.