Forthcoming events

67-МА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

67-МА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

23 Октомври 2020 г.

УХТ, Пловдив

XХІХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ за МЛАДИ УЧЕНИ

XХІХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ за МЛАДИ УЧЕНИ

17 и 18 септември 2020 г. в ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград

Jubilee scientific international conference

Jubilee scientific international conference

75 years of Agricultural University – Plovdiv

5th Balkan Scientific Conference on Biology

5th Balkan Scientific Conference on Biology

April 15th - 16th, 2021

Plovdiv, Bulgaria 

29-та Международна научна конференция „МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” за млади учени и докторанти

29-та Международна научна конференция „МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” за млади учени и докторанти

В Национален дом на науката и техниката - зала 3, София и виртуална зала.

11 и 12 юни 2020 г.

​Scientific Knowledge Services Ви кани на безплатен уебинар

​Scientific Knowledge Services Ви кани на безплатен уебинар

Посветен на оценяването на научноизследователската дейност (Research Assessment).