Forthcoming events

VIII МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ – ПЛОВДИВ 2020

VIII МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ – ПЛОВДИВ 2020

23 – 26 юли 2020 г.

гр. Пловдив

Международна научна конференция на тема „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“

Международна научна конференция на тема „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“

Ще се проведе на 5 и 6 юни 2020 г. и е посветена на икономическите, регулационни, технологични и обществени аспекти и настъпващите иновации, резолиращи от дигиталната трансформация.

29 -та международна научна конференция „Mениджмънт и качество” за млади учени

29 -та международна научна конференция „Mениджмънт и качество” за млади учени

11 и 12 юни 2020 г. – Национален дом на науката и техниката, София

Научна конференция на тема: РОЛЯТА НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Научна конференция на тема: РОЛЯТА НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

20 март 2020 г.

Аграрен университет - Пловдив

XIII НАЦИОНАЛНА НАУЧНОТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2020

XIII НАЦИОНАЛНА НАУЧНОТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2020

11 - 12 юни 2020 година

Дом на науката и техниката
Пловдив

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС”

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС”

На 28 - 29 май 2020 година в Пловдив, в Дома на науката и техниката,ул. „Гладстон“ № 1