Forthcoming events

25-ти научен колоквиум на тема: "A coordinated approach to assess the human health risks of micro- and nanoplastics in food"

25-ти научен колоквиум на тема: "A coordinated approach to assess the human health risks of micro- and nanoplastics in food"

8 - 9 юни 2020 г.,

Лисабон, Португалия.

 International Symposium „Modern Trends in Agricultural Production and Environmental Protection“

International Symposium „Modern Trends in Agricultural Production and Environmental Protection“

1-4 July 2020, Tivat, Montenegro

Научна конференция „Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на живот на градските общности“

Научна конференция „Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на живот на градските общности“

28.04.2020 г.

София

Kурс за обучение на квалифицирани лица по превантивен контрол (PCQI)

Kурс за обучение на квалифицирани лица по превантивен контрол (PCQI)

Курс за обучение на квалифицирани лица по превантивен контрол (PCQI), организиран от Европейски институт за риск политики (European Risk Policy Institute, ERPI), който ще се проведе на 16-18 декември, в гр. София.

Международна конференция "Горското стопанство: мост към бъдещето"

Международна конференция "Горското стопанство: мост към бъдещето"

Лесотехническият университет и Факултетът по Горско стопанство имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в международната научна конференция „Forestry: Bridge to the Future” („Горското стопанство: Мост към бъдещето”), която ще се проведе от 6 до 9 май 2020 г. в София.

По-добра наука за по-добро хуманно отношение към животните

По-добра наука за по-добро хуманно отношение към животните

Първата научна конференция на Регионалния център за хуманно отношение към животните на Ветеринарната мрежа на Западните Балкани (RAWC – Regional Welfare Center of the Veterinary Network of Western Balkans), озаглавена "По-добра наука за по-добро благосъстояние на животните" ще се проведе в Солун, Гърция, 10-11 март 2020 г.