Life at the AU

Фонд „Научни изследвания“ ще обяви нови конкурси за фундаментални научни изследвания и повишаване на научния капацитет

Фонд „Научни изследвания“ ще обяви нови конкурси за фундаментални научни изследвания и повишаване на научния капацитет

Конкурсите предстои да бъдат обявени до края на месец юли със срок за подаване на проектните предложения през втората половина на месец септември.

Конкурс за студенти за платен стаж в Евро Ферт

Конкурс за студенти за платен стаж в Евро Ферт

Във връзка със  75-годишнината от създаването на Аграрен университет - Пловдив  „Евро Ферт“ АД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА РАЗРАБОТКА по две теми. 

​Геосемселект ООД ще отпразнува 30 години от създаването си в Аграрен университет - Пловдив

​Геосемселект ООД ще отпразнува 30 години от създаването си в Аграрен университет - Пловдив

Заповядайте на отворените дни на 3 и 4 юли 2020 г. 

Заповед

Заповед

РД-16-542/23.06.2020г.

Допълнителни стипендии за редовни докторанти

Допълнителни стипендии за редовни докторанти

с постановление на МС 103/21.05.2020 г.

Покана към студенти, преподаватели и служители на АУ

Покана към студенти, преподаватели и служители на АУ

Да почистим Ботаническата градина.