Life at the AU

Кандидатстване за стипендии

Кандидатстване за стипендии

Стипендия за учебната 2019/2020 год. – летен семестър от студентите – български граждани и граждани на ЕС и на Европейското икономическо пространство в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър“ - редовно обучение.

Земята е само една и ние, хората, сме длъжни да се грижим за природата и за опазването на околната среда

Земята е само една и ние, хората, сме длъжни да се грижим за природата и за опазването на околната среда

Аграрният университет разпространява знания, съхранява и обогатява опита в опознаването и изучаването на земята и нейните блага. Затова Висшето училище е най-пряко свързано с тематиката на празника, чийто юбилей ще честваме през настоящата година.

Pan-European Hackathon

Pan-European Hackathon

The European Commission, led by the European Innovation Council and in close collaboration with the EU member states, will host a pan-European hackathon to connect civil society, innovators, partners and investors across Europe in order to develop innovative solutions for coronavirus-related challenges.

Ресурси за дистанционно обучение

Ресурси за дистанционно обучение

Ресурси за дистанционно обучение

Светли празници

Светли празници

Христос Воскресе!!!

Уебинари с Ник Агро Сървис

Уебинари с Ник Агро Сървис

NIK Agro Service,  с участието на преподаватели от Аграрен университет – Пловдив, организират уебинари по важни за аграрния сектор теми.