Life at the AU

Разпис дистанционна форма на обучение

Разпис дистанционна форма на обучение

Факултет по агрономство

Факултет по лозаро-градинарство

Факултет пораститлна защита и агроекология

Нова заповед на Ректора на Аграрен университет - Пловдив

Нова заповед на Ректора на Аграрен университет - Пловдив

Удължавам действието на мои Заповеди №РД-16-300/13.03.2020г., №РД-16-301/13.03.2020г. и № РД-16-302/26.03.2020г. до 13.05.2020г.

Запиши се за Webinar

Запиши се за Webinar

На 16.04.2020 г. от 11:30 ч. специалисти на Хайкад Инфотех и Dassault Systemes  организират дигитален семинар 

„РЕШЕНИЯТА НА DASSAULT SYSTEMES НАСОЧЕНИ КЪМ СЪВРЕМЕННОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ” -  подходящ  за студенти и преподаватели.

Класиране на проекти към ЦНИ

Класиране на проекти към ЦНИ

Сесия 2020 г.

Заповед удължаване на неработни дни

Заповед удължаване на неработни дни

Удължавам действието на мои Заповеди №РД-16-300/13.03.2020 г. и №РД-16-301/13.03.2020 г. до 01.05.2020 г. (включително).

На вниманието на преподвателите

На вниманието на преподвателите

 Извеждащи лекции по задължителни дисциплини през втори семестър.