Life at the AU

Европейския институт за иновации и технологии (EIT) организира уебинар за популяризиране на регионалната схема за иновации

Европейския институт за иновации и технологии (EIT) организира уебинар за популяризиране на регионалната схема за иновации

На 14-ти май 2020 г. EIT „Храни”, една от осемте общности на знанието и иновациите (ОЗИ), работещи в рамките на EIT, ще организира уебинар за популяризиране на регионалната схема за иновации (RIS), за да повиши информираността за възможностите и проектите, предлагани от програмата, и за да се увеличи участието на национално и местно ниво.

9th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food & Environment (HAICTA 2020)

9th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food & Environment (HAICTA 2020)

Thessaloniki, Greece, September 24-27, 2020

Реализирайте зелената си идея – кандидатствайте за финансиране по програма LIFE

Реализирайте зелената си идея – кандидатствайте за финансиране по програма LIFE

Европейската комисия обяви началото на конкурса за проектни предложения за 2020 г. по програмата LIFE. 

Онлайн семинар в 2 части с дигитална академия Хайкад

Онлайн семинар в 2 части с дигитална академия Хайкад

30 Април и 7 Май 2020 г.

Кандидатстване за стипендии

Кандидатстване за стипендии

Стипендия за учебната 2019/2020 год. – летен семестър от студентите – български граждани и граждани на ЕС и на Европейското икономическо пространство в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър“ - редовно обучение.

Земята е само една и ние, хората, сме длъжни да се грижим за природата и за опазването на околната среда

Земята е само една и ние, хората, сме длъжни да се грижим за природата и за опазването на околната среда

Аграрният университет разпространява знания, съхранява и обогатява опита в опознаването и изучаването на земята и нейните блага. Затова Висшето училище е най-пряко свързано с тематиката на празника, чийто юбилей ще честваме през настоящата година.