Life at the AU

Проф. Христина Янчева – член на УС на Съвета на ректорите

Проф. Христина Янчева – член на УС на Съвета на ректорите

Ректорът на Аграрния университет – Пловдив проф. д-р Христина Янчева е избрана за член на Управителния съвет на Съвета на ректорите в Р България. 

Отворени дни на "Геосемселект" ООД в Аграрен университет - Пловдив

Отворени дни на "Геосемселект" ООД в Аграрен университет - Пловдив

На 3 и 4 юли 2020 г. Аграрният университет – Пловдив бе домакин на откритите дни на фирма „Геосемселект“ ООД по случай тридесетгодишния им юбилей. 

Фонд „Научни изследвания“ ще обяви нови конкурси за фундаментални научни изследвания и повишаване на научния капацитет

Фонд „Научни изследвания“ ще обяви нови конкурси за фундаментални научни изследвания и повишаване на научния капацитет

Конкурсите предстои да бъдат обявени до края на месец юли със срок за подаване на проектните предложения през втората половина на месец септември.

Конкурс за студенти за платен стаж в Евро Ферт

Конкурс за студенти за платен стаж в Евро Ферт

Във връзка със  75-годишнината от създаването на Аграрен университет - Пловдив  „Евро Ферт“ АД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА РАЗРАБОТКА по две теми. 

Заповед

Заповед

РД-16-542/23.06.2020г.

Допълнителни стипендии за редовни докторанти

Допълнителни стипендии за редовни докторанти

с постановление на МС 103/21.05.2020 г.