Life at the AU

Весел празник

Весел празник

Честит 24 май!

Кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация 2020

Кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация 2020

Имате възможност да се запознаете с ежегодната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация на Националната комисия за борба с трафика на хора.

Моята професия - моето бъдеще

Моята професия - моето бъдеще

Аграрен университет - Пловдив е партньор на инициативата „Моята професия – моето бъдеще”, организирана от Портала на българските общини KМЕТА.bg, под патронажа на Министерството на труда и социалната политика.

Admission

Admission

Highly-qualified specialists are trained in the offered 20 Bachelor’s degree majors, 28 Master’s and 26 doctoral degree programmes. The graduates are able to work for the provision of top quality safety food, forages and biofuels, which comply with the high requirements of the European standards.

Класиране на кандидат-студенти за ОКС "магистър

Класиране на кандидат-студенти за ОКС "магистър

втори прием за учебната 2019/2020 г., платено обучение

Седмото отличие „Принос в механизацията на земеделието"

Седмото отличие „Принос в механизацията на земеделието"

Насловът на Седмото отличие „Принос в механизацията на земеделието – 2020” е: 

АГРОЕДИНЕНИЕ – ОБРАЗОВАНИЕ • НАУКА • БИЗНЕС