Life at the AU

Заповед на Ректора на Аграрен университет - Пловдив

Заповед на Ректора на Аграрен университет - Пловдив

На основание чл. 46, т. 9 от „Правилника за устройството и дейността на Аграрен университет – Пловдив“, във връзка с Решение №325 на МС от 14.05.2020 г., както и по повод заповеди на Министъра на здравеопазването - Заповед РД-01-262/14.05.2020 г., Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г., и Заповед №РД-01-272/20.05.2020 г., и решения на АС ( протокол № 10/15.05.2020).

Дани Каназирева - Областен управител на област Пловдив

Дани Каназирева - Областен управител на област Пловдив

Поздравителен адрес по случай 24 май 

Костадин Димитров - кмет на район Тракия - община Пловдив

Костадин Димитров - кмет на район Тракия - община Пловдив

Поздравителен адрес по случай 24 май 

Весел празник

Весел празник

Честит 24 май!

Кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация 2020

Кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация 2020

Имате възможност да се запознаете с ежегодната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация на Националната комисия за борба с трафика на хора.

Моята професия - моето бъдеще

Моята професия - моето бъдеще

Аграрен университет - Пловдив е партньор на инициативата „Моята професия – моето бъдеще”, организирана от Портала на българските общини KМЕТА.bg, под патронажа на Министерството на труда и социалната политика.