Life at the AU

Admission

Admission

Highly-qualified specialists are trained in the offered 20 Bachelor’s degree majors, 28 Master’s and 26 doctoral degree programmes. The graduates are able to work for the provision of top quality safety food, forages and biofuels, which comply with the high requirements of the European standards.

Класиране на кандидат-студенти за ОКС "магистър

Класиране на кандидат-студенти за ОКС "магистър

втори прием за учебната 2019/2020 г., платено обучение

Седмото отличие „Принос в механизацията на земеделието"

Седмото отличие „Принос в механизацията на земеделието"

Насловът на Седмото отличие „Принос в механизацията на земеделието – 2020” е: 

АГРОЕДИНЕНИЕ – ОБРАЗОВАНИЕ • НАУКА • БИЗНЕС

Покана за ОС на факултетите към АУ

Покана за ОС на факултетите към АУ

28 май 2020 г. 

10:00 ч.

Насоки за провеждане на общите събрания на факултетите

Насоки за провеждане на общите събрания на факултетите

Разпоредбите са в съответствие със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 Март 2020 г. и за преодоляване на последиците (Загл. доп. - ДВ, БР. 44 от  2020 г., в сила от 14.05.2020 г.), и по специално с чл. 6а, ал.1

Нови отворени конкурси по РП „Хоризонт 2020“ на ЕК  във връзка справяне с пандемията от коронавирус

Нови отворени конкурси по РП „Хоризонт 2020“ на ЕК във връзка справяне с пандемията от коронавирус

(ФНИ) информира за нови отворени конкурси по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия (ЕК), насочени към справяне с пандемията от коронавирус.