Life at the AU

Разпис на учебните занятия - в електронна среда - ОКС "магистър"

Разпис на учебните занятия - в електронна среда - ОКС "магистър"

Разпис

Разпис на учебните занятия, в сила от 18.05.2020 г.

Разпис на учебните занятия, в сила от 18.05.2020 г.

Факултет по агрономство

Факултет по лозаро-градинарство

Факултет по растителна защита и агроекологи

Финансиране по два финансови механизма

Финансиране по два финансови механизма

На Европейско икономическо пространство – ЕЕА Grants,  и на Норвежкия финансов механизъм - Norway Grants.

SmartAgriHubs обявиха прием на проекти в отговор на COVID-19 в агро-хранителния сектор

SmartAgriHubs обявиха прием на проекти в отговор на COVID-19 в агро-хранителния сектор

SmartAgriHubs Open Call Definition.

Възможности за студентски и академичен обмен с Университета на Британска Колумбия, Канада

Възможности за студентски и академичен обмен с Университета на Британска Колумбия, Канада

Университетът на Британска Колумбия обявява програми за студентски и академичен обмен.

Изменение на Заповед РД-16-320/13.05.2020 г.

Изменение на Заповед РД-16-320/13.05.2020 г.

Действието на настоящата заповед е за периодаот 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г.