Финансиране по два финансови механизма

Финансиране по два финансови механизма 15.05.2020

Цялата информация относно отделните програми, в рамките на двата финансови механизма ( на Европейско икономическо пространство – ЕЕА Grants,  и на Норвежкия финансов механизъм - Norway Grants) е публикувана на страницата на Националното координационно звено : www.eeagrants.bg 

Там ще намерите и актуална информация за действащи или предстоящи обяви за набиране на проектни предложения, както и за събития по отделните програми.

Иновация Норвегия отговаря за програмата в подкрепа на бизнеса в България. В момента има отворена покана за набиране  на предложения, като срокът за подаване на предложенията е до 30 септември 2020. Повече информация на : https://www.innovasjonnorge.no... 

Скоро ще се публикува информация за предстоящата онлайн информационна среща във връзка с отворената покана, както и линка за регистрация.

EEA.jpg#asset:7490