News

Покана за ОС на факултетите към АУ

Покана за ОС на факултетите към АУ

28 май 2020 г. 

10:00 ч.

Насоки за провеждане на общите събрания на факултетите

Насоки за провеждане на общите събрания на факултетите

Разпоредбите са в съответствие със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 Март 2020 г. и за преодоляване на последиците (Загл. доп. - ДВ, БР. 44 от  2020 г., в сила от 14.05.2020 г.), и по специално с чл. 6а, ал.1

Нови отворени конкурси по РП „Хоризонт 2020“ на ЕК  във връзка справяне с пандемията от коронавирус

Нови отворени конкурси по РП „Хоризонт 2020“ на ЕК във връзка справяне с пандемията от коронавирус

(ФНИ) информира за нови отворени конкурси по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия (ЕК), насочени към справяне с пандемията от коронавирус.

Разпис на учебните занятия - в електронна среда - ОКС "магистър"

Разпис на учебните занятия - в електронна среда - ОКС "магистър"

Разпис

Разпис на учебните занятия, в сила от 18.05.2020 г.

Разпис на учебните занятия, в сила от 18.05.2020 г.

Факултет по агрономство

Факултет по лозаро-градинарство

Факултет по растителна защита и агроекологи

Финансиране по два финансови механизма

Финансиране по два финансови механизма

На Европейско икономическо пространство – ЕЕА Grants,  и на Норвежкия финансов механизъм - Norway Grants.