News

Фондация CARDANO в АУ

Фондация CARDANO в АУ

На 28 сeптември 2019 г. АУ беше домакин на международната среща по случай Втората годишнина на Фондация Cardano.

Round Table 3 Plovdiv предоставя университетски стипендии

Round Table 3 Plovdiv предоставя университетски стипендии

Клуб Round Table 3 Plovdiv предоставя три университетски стипендии през 2019 г.

Аграрен университет – Пловдив – участник в регионална дискусия по проект „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза І“

Аграрен университет – Пловдив – участник в регионална дискусия по проект „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза І“

На 02.10.2019 г. в конферентната зала на хотел „Марица“ в гр. Пловдив се проведе регионална дискусия в рамките на проект „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза І“.

Стипендиантска програма „Туризъм“ за учебната 2019 - 2020 учебна година

Стипендиантска програма „Туризъм“ за учебната 2019 - 2020 учебна година

Стипендиантската програма насърчава и подпомага българските студенти, обучаващи се в специалности от професионално направление „Туризъм“.

International Competition of Student Scientific Works "Black Sea Science 2020"

International Competition of Student Scientific Works "Black Sea Science 2020"

Invitation

30-ти юбилеен конгрес на Europian Council for Rural Law / CEDR /

30-ти юбилеен конгрес на Europian Council for Rural Law / CEDR /

В периода 18-21 септември 2019 година, в град Познан, Полша се проведе 30-ти юбилеен конгрес на Europian Council for Rural Law /CEDR / Европейска асоциация по аграрно право.