News

Изменение на Заповед РД-16-320/13.05.2020 г.

Изменение на Заповед РД-16-320/13.05.2020 г.

Действието на настоящата заповед е за периодаот 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г.

Покана за онлайн обучение за висшите училища и научните институти в България

Покана за онлайн обучение за висшите училища и научните институти в България

Онлайн обучение в помощ на дистанционното обучение и

работа във висшите училища и научните институти в България чрез платформата Teams.

​З А П О В Е Д  № РД-16-320/13.05.2020г.

​З А П О В Е Д № РД-16-320/13.05.2020г.

Считано от 14.05.2020 г. да започнат работа преподавателите и служителите в Университета.

Честит празник

Честит празник

Ръководството на ФРЗА Ви пожелава весел празник.

Министерски Съвет одобри 2,4 млн. лв. за конкурси на ФНИ за финансиране на проекти за научни изследвания

Министерски Съвет одобри 2,4 млн. лв. за конкурси на ФНИ за финансиране на проекти за научни изследвания

МС одобри 2,4 млн. лв. за конкурси на ФНИ за финансиране на проекти за научни изследвания на български учени, свързани с пандемията от коронавирус.

Национална стипендия от КЦМ 2000 АД

Национална стипендия от КЦМ 2000 АД

Могат да кандидатстват студенти от ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър".