News

​Стажантска програма „Поддръжка“ в КЦМ АД

​Стажантска програма „Поддръжка“ в КЦМ АД

Възможност за стаж в областта на електротехниката, автоматизацията и машиностроенето в КЦМ АД, безспорен лидер в производството на цветни и благородни метали и сплави.

Фирма Шанс 92 ЕООД, гр. Карнобат търси агрономи

Фирма Шанс 92 ЕООД, гр. Карнобат търси агрономи

Трайни насаждения/овощни градини/.

Земята е само една и ние, хората, сме длъжни да се грижим за природата и за опазването на околната среда

Земята е само една и ние, хората, сме длъжни да се грижим за природата и за опазването на околната среда

Аграрният университет разпространява знания, съхранява и обогатява опита в опознаването и изучаването на земята и нейните блага. Затова Висшето училище е най-пряко свързано с тематиката на празника, чийто юбилей ще честваме през настоящата година.

Pan-European Hackathon

Pan-European Hackathon

The European Commission, led by the European Innovation Council and in close collaboration with the EU member states, will host a pan-European hackathon to connect civil society, innovators, partners and investors across Europe in order to develop innovative solutions for coronavirus-related challenges.

Ресурси за дистанционно обучение

Ресурси за дистанционно обучение

Ресурси за дистанционно обучение

Най-добър работодател за 2019 г

Най-добър работодател за 2019 г

Graduate Survey е мултинационално, независимо проучване, което измерва предпочитанията на младите специалисти.