News

Среща дискусия на тема Обща селскостопанска политика 2021-2027 г. с акцент "Представяне на SWOT анализ за околна среда и климат"

Среща дискусия на тема Обща селскостопанска политика 2021-2027 г. с акцент "Представяне на SWOT анализ за околна среда и климат"

На 03.12.2019 г. в Аулата на Аграрния университет в Пловдив се проведе среща дискусия на тема Обща селскостопанска политика 2021-2027 г. с акцент "Представяне на SWOT анализ за околна среда и климат". 

Аграрен университет – Пловдив с две награди в конкурса „Принос в механизацията на земеделието“

Аграрен университет – Пловдив с две награди в конкурса „Принос в механизацията на земеделието“

На тържествена церемония в София за шеста поредна година вестник „Земеделска техника“ връчи награди за отличените в конкурса „Принос в механизацията на земеделието“.  

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Научна конференция „Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на живот на градските общности“

Научна конференция „Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на живот на градските общности“

28.04.2020 г.

София

Промоция випуск 2019

Промоция випуск 2019

ТЪРЖЕСТВЕНАТА ПРОМОЦИЯ НА АБСОЛВЕНТИТЕ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ ОТ ВИПУСК 2019.

Конкурс по национална програма „ Млади учени и постдокторанти“

Конкурс по национална програма „ Млади учени и постдокторанти“

Цел на програмата

Привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти за научноизследователска работа в АУ и създаване на ново поколение специалисти, заети с качествена научноизследователска дейност, с резултати, подпомагащи изпълнението на ИСИС.