News

Out-of-classroom practice with the international students

Out-of-classroom practice with the international students

This year the Language Department is training students from Greece, Mongolia and Venezuela. 

Аграрният университет чества 24 май

Аграрният университет чества 24 май

В навечерието на най-съкровения български празник 24 май студенти, преподаватели, служители и гости на Аграрния университет заедно отбелязаха Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Weed Free Service Bulgaria представи най-новите 100% екологично чисти методи за борба с плевели в различни култури

Weed Free Service Bulgaria представи най-новите 100% екологично чисти методи за борба с плевели в различни култури

Weed Free Service Bulgaria направи презентация на иновативни екологични методи за борба с плевели с помощта на пара и гореща вода или електричество пред пълна зала с преподаватели, студенти и представители на бизнеса.

Покана за кандидатстване за мобилности на студенти по програма CEEPUS https://www.ceepus.info/

Покана за кандидатстване за мобилности на студенти по програма CEEPUS https://www.ceepus.info/

Краен срок за кандидатстване - 4 юни 2021

Ways of science development in modern crisis conditions

Ways of science development in modern crisis conditions

3-4 June 2021

Регионалните кръгове на Националното състезание „Млад фермер“  се проведоха в партньорство с АУ – Пловдив

Регионалните кръгове на Националното състезание „Млад фермер“ се проведоха в партньорство с АУ – Пловдив

Националното състезание „Млад фермер“ е инициатива на МОН и е включено в календара на извънучилищните дейности на професионалните гимназии по селско стопанство в страната.