News

Покана до нехабилитираните преподаватели за избор на делегати за квотата на нехабилитираните преподаватели в Общото събрание

Покана до нехабилитираните преподаватели за избор на делегати за квотата на нехабилитираните преподаватели в Общото събрание

24.01.2020 г. - 11:30 ч.

Аула, Ректорат

Покана

Покана

Покана за среща със Зам.- Кмета по "Спорт и младежки дейности" г-н Георги Тютюков.

Покана до студенти и докторанти за общо събрание на СС за избор на делегати в общо събрание на АУ

Покана до студенти и докторанти за общо събрание на СС за избор на делегати в общо събрание на АУ

21 януари 2020 г.

Аула, Аграрен университет

Започна събирането на научни статии за брой 27, 2020 г. на списание Аgricultural Sciences

Започна събирането на научни статии за брой 27, 2020 г. на списание Аgricultural Sciences

Научните статии се събират в Академичното издателство на Аграрния университет при отговорния редактор Таня Цветковска, тел.: 654-361 (една хартиена разпечатка – за рецензента); е-mail: taniatsvetkovska@abv.bg.

Международен магистърски курс по почвознание и минерално хранене на растенията

Международен магистърски курс по почвознание и минерално хранене на растенията

Ръководството на Аграрен Университет-Пловдив обявява прием на документи за участие в международен магистърски курс по почвознание (The Erasmus Mundus Master in Soil Science - emiSS).

25-ти научен колоквиум на тема: "A coordinated approach to assess the human health risks of micro- and nanoplastics in food"

25-ти научен колоквиум на тема: "A coordinated approach to assess the human health risks of micro- and nanoplastics in food"

8 - 9 юни 2020 г.,

Лисабон, Португалия.