News

Отворени дни на "Геосемселект" ООД в Аграрен университет - Пловдив

Отворени дни на "Геосемселект" ООД в Аграрен университет - Пловдив

На 3 и 4 юли 2020 г. Аграрният университет – Пловдив бе домакин на откритите дни на фирма „Геосемселект“ ООД по случай тридесетгодишния им юбилей. 

Фирма „Амитица ООД“ обявява  свободна позиция за Мениджър на Био хотел

Фирма „Амитица ООД“ обявява свободна позиция за Мениджър на Био хотел

Мениджър на Био хотел „Моравско село“ област Благоевград, Община Разлог, местност Предела

Фирма „Амитица ООД“ обявява  свободни работни места за агрономи и търговски представители

Фирма „Амитица ООД“ обявява свободни работни места за агрономи и търговски представители

Агроном по овощарство, агроном по зеленчукопроизводство и Търговски представители за дистрибуция на препарати за биологично производство в земеделието.

Фонд „Научни изследвания“ ще обяви нови конкурси за фундаментални научни изследвания и повишаване на научния капацитет

Фонд „Научни изследвания“ ще обяви нови конкурси за фундаментални научни изследвания и повишаване на научния капацитет

Конкурсите предстои да бъдат обявени до края на месец юли със срок за подаване на проектните предложения през втората половина на месец септември.

5th Balkan Scientific Conference on Biology

5th Balkan Scientific Conference on Biology

April 15th - 16th, 2021

Plovdiv, Bulgaria 

Конкурс за студенти за платен стаж в Евро Ферт

Конкурс за студенти за платен стаж в Евро Ферт

Във връзка със  75-годишнината от създаването на Аграрен университет - Пловдив  „Евро Ферт“ АД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА РАЗРАБОТКА по две теми.