News

Обява за свободна позиция - агроном във фирма АГРИС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Обява за свободна позиция - агроном във фирма АГРИС БЪЛГАРИЯ ЕООД

„АГРИС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е компания, чиято основна дейност е търговия със семена и разсади на зеленчукови култури. Фирмата е част от структура, която обхваща Балканските страни и разполага със съвременна производствена база в района на град Солун. 

Заповед

Заповед

РД-16-542/23.06.2020г.

Допълнителни стипендии за редовни докторанти

Допълнителни стипендии за редовни докторанти

с постановление на МС 103/21.05.2020 г.

Среща с докторанти във връзка със стартирането на курс по Методика на обучението

Среща с докторанти във връзка със стартирането на курс по Методика на обучението

 22.06.2020 г. от 10:00ч. в I аудитория на АФ

Покана към студенти, преподаватели и служители на АУ

Покана към студенти, преподаватели и служители на АУ

Да почистим Ботаническата градина.

Дарение от Сдружение Българска асоциация на собствениците на земеделски земи

Дарение от Сдружение Българска асоциация на собствениците на земеделски земи

На 12.06.2020г. професор Христина Янчева, Ректор на Аграрен университет – Пловдив, прие с благодарност дарение от предпазни средства и дезинфектанти от сдружение „Българска  асоциация на собствениците на земеделски земи“ (БАСЗЗ0) с председател  на УС Стайко Стайков.