News

Научна конференция „Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на живот на градските общности“

Научна конференция „Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на живот на градските общности“

28.04.2020 г.

София

Промоция випуск 2019

Промоция випуск 2019

ТЪРЖЕСТВЕНАТА ПРОМОЦИЯ НА АБСОЛВЕНТИТЕ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ ОТ ВИПУСК 2019.

Конкурс по национална програма „ Млади учени и постдокторанти“

Конкурс по национална програма „ Млади учени и постдокторанти“

Цел на програмата

Привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти за научноизследователска работа в АУ и създаване на ново поколение специалисти, заети с качествена научноизследователска дейност, с резултати, подпомагащи изпълнението на ИСИС.  

НА ВНИМАНИЕТО НА АБСОЛВЕНТИТЕ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ

НА ВНИМАНИЕТО НА АБСОЛВЕНТИТЕ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ

ВСИЧКИ АБСОЛВЕНТИ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ В УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР (Факултет по лозаро-градинарство, етаж 1, кабинети № 121 и № 122) ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ.

Kурс за обучение на квалифицирани лица по превантивен контрол (PCQI)

Kурс за обучение на квалифицирани лица по превантивен контрол (PCQI)

Курс за обучение на квалифицирани лица по превантивен контрол (PCQI), организиран от Европейски институт за риск политики (European Risk Policy Institute, ERPI), който ще се проведе на 16-18 декември, в гр. София.

Staff Training Wek по програма Еразъм+, под мотото: „Възможности и предизвикателствa пред аграрното образование“

Staff Training Wek по програма Еразъм+, под мотото: „Възможности и предизвикателствa пред аграрното образование“

В периода 11-15 ноември 2019 г. Аграрният университет – Пловдив за първи път проведе Staff Training Wek по програма Еразъм+, под мотото: „Възможности и предизвикателствa пред аграрното образование“.