News

In memoriam

In memoriam

На 11 ноември 2019 г. ни напусна завинаги доц. д-р Гено Пепелянков, дългогодишен преподавател и учен в катедра Овощарство.

Бизнесът в подкрепа на образованието с фирма „ТИ ЕЙЧ КОНСУЛТИНГ“

Бизнесът в подкрепа на образованието с фирма „ТИ ЕЙЧ КОНСУЛТИНГ“

На 6 ноември 2019 г. се проведе среща под надслов: „Бизнесът в подкрепа на образованието“ с фирма „Ти Ейч Консултинг“.

Делегация от град Тиендзин, Китай посети Аграрния университет – Пловдив

Делегация от град Тиендзин, Китай посети Аграрния университет – Пловдив

На 07 ноември 2019 г. делегация от град Тиендзин, Китай, посети Аграрния университет – Пловдив. По време на срещата беше подписано Споразумение за сътрудничество между Аграрния университет – Пловдив, Аграрния университет –Тиендзин и Професионалната гимназия по икономика и търговия – Тиендзин. 

Отчитане на научноизследователски проекти - ЦНИ - АУ

Отчитане на научноизследователски проекти - ЦНИ - АУ

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че отчитането на научноизследователските проекти, които се разработват към ЦНИ, ще се проведе по график.

​План за действие за насърчаване на повторното използване на води обсъдиха експерти на работна среща

​План за действие за насърчаване на повторното използване на води обсъдиха експерти на работна среща

Регионална работна среща на тема „Възможности и ограничения за използване на пречистени отпадъчни води в селското стопанство ” събра широк кръг експерти. Тя се проведе на 30 октомври, а организатор беше Аграрния университет – Пловдив като бенефициент по проект „Мрежа за ефективен трансфер на знания за безопасно и икономически обосновано използване на отпадъчните води в селското стопанство в Европа” (акроним SuWaNu Europe).

По-добра наука за по-добро хуманно отношение към животните

По-добра наука за по-добро хуманно отношение към животните

Първата научна конференция на Регионалния център за хуманно отношение към животните на Ветеринарната мрежа на Западните Балкани (RAWC – Regional Welfare Center of the Veterinary Network of Western Balkans), озаглавена "По-добра наука за по-добро благосъстояние на животните" ще се проведе в Солун, Гърция, 10-11 март 2020 г.