News

Покана за набиране на проектни предложения по Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ в България със средства от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Покана за набиране на проектни предложения по Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ в България със средства от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

По Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малките и средни предприятия” ще бъдат финансирани инициативи, предложени от български предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия”. 

29-та Международна научна конференция „МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” за млади учени и докторанти

29-та Международна научна конференция „МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” за млади учени и докторанти

В Национален дом на науката и техниката - зала 3, София и виртуална зала.

11 и 12 юни 2020 г.

Планиране и отчитане на заетостта на преподавателите

Планиране и отчитане на заетостта на преподавателите

Новите изисквания налагат спешно да бъдат попълнени и подадени в Учебно-информационния център отчетите за първия семестър на учебната 2019/2020 година. 

Информационен ден - уебинар по "Малка грантова схема кръгова икономика"

Информационен ден - уебинар по "Малка грантова схема кръгова икономика"

по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“

Шесто международно студентско съревнование за иновации в областта на интелигентната земеделска техника

Шесто международно студентско съревнование за иновации в областта на интелигентната земеделска техника

Международният университетски консорциум по аграрно инженерство организира Шесто международно студентско съревнование за иновации в областта на интелигентната земеделска техника.

​Scientific Knowledge Services Ви кани на безплатен уебинар

​Scientific Knowledge Services Ви кани на безплатен уебинар

Посветен на оценяването на научноизследователската дейност (Research Assessment).