News

По-добра наука за по-добро хуманно отношение към животните

По-добра наука за по-добро хуманно отношение към животните

Първата научна конференция на Регионалния център за хуманно отношение към животните на Ветеринарната мрежа на Западните Балкани (RAWC – Regional Welfare Center of the Veterinary Network of Western Balkans), озаглавена "По-добра наука за по-добро благосъстояние на животните" ще се проведе в Солун, Гърция, 10-11 март 2020 г.

Студенти и преподаватели посетиха фирма „Ник Агро Сървис“

Студенти и преподаватели посетиха фирма „Ник Агро Сървис“

Във връзка с 10-годишнината на „Ник Агро Сървис“ ООД  на 29 октомври група студенти с преподаватели от Аграрния  университет – Пловдив посетиха базата на компанията в София.

Сембодиа ООД търси да назначи търговски представител/агроном консултант на производители на плодове и зеленчуци за Южна/Северна България

Сембодиа ООД търси да назначи търговски представител/агроном консултант на производители на плодове и зеленчуци за Южна/Северна България

Сембодиа ООД за 20 години се превърна в солидна специализирана фирма предлагаща минерални, органо-минерални и органични торове за селското стопанство, суровини и химикали за торовата промишленост и българската индустрия. Компанията работи в тясно сътрудничество като директен вносител и дистрибутор на минерални торове и химически продукти на водещи производители от цял свят.

Съвет по туризъм – Пловдив обявява свободни позиции за доброволци, които желаят да станат част от винения празник-Фестивал „Дефиле на младото вино“

Съвет по туризъм – Пловдив обявява свободни позиции за доброволци, които желаят да станат част от винения празник-Фестивал „Дефиле на младото вино“

Възможността е подходяща за студенти с хуманитарна и културологична насоченост, студенти от специалности свързани с технология на виното и храната, туризъм, комуникации, фотография, както и хора с интерес в областта на културния и винен туризъм.  

 23-та Международна научна конференция под названието  KNOWLEDGE IN PRACTICE

23-та Международна научна конференция под названието KNOWLEDGE IN PRACTICE

от 13 до 15 декември, 2019 г., в гр. Банско, Република България ще се състои 23-та Международна научна конференция под названието KNOWLEDGE IN PRACTICE

The Second International Symposium „Modern Trends in Agricultural Production and Environmental Protection"

The Second International Symposium „Modern Trends in Agricultural Production and Environmental Protection"

The Balkans Scientific Center of the Russian Academy of Natural Sciences, organizes 

The Second International Symposium „Modern Trends in Agricultural Production and Environmental Protection"