Прием 2020/2021

СпециалностФорма на обучениеРъководител на курсаГрафикРазпис
Растителна защитаредовна форма


Растителна защита задочна форма


Растителна защитазадочна форма

Растителна защитазадочна форма

Растителна защитаредовна форма
Plant Medicineзадочна форма

Мениджмънт на растителната защита

Екология на селищни системиредовна форма

Лозарство с основи на винарствоторедовна форма

Земеделска техниказадочна форма

Управление на туризма