Доставка на компютърна, периферна и друга офис техника по обособени позиции за нуждите на Аграрен университет – Пловдив

27.05.2015

Предмет: Доставка на компютърна, периферна и друга офис техника по обособени позиции за нуждите на Аграрен университет – Пловдив. Процедурата включва 8 /осем/ обособени позиции.

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

29.05.2015г. - ОБЯВЛЕНИЕ

29.05.2015г. - РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

29.05.2015г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ /DOC/

29.05.2015г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ /PDF/