Извънредни изпити

ДисциплинаПреподавателДата на  провеждане на изпитаЗала за провеждане на изпита
Агрохимия проф. д-р Св. Костадинова10.09.2019 г.
9,00 ч.
Генетикадоц. д-р Б. Божинов09.09.2019 г.
11,00 ч.
зала 7
ФА
Селекция и семепроизводство доц. д-р М. Марчева09.09.2019 г.
11,00 ч.
Биохимия гл. ас. д-р В. Петров09.09.2019 г.
14,00 ч.
Биометрия доц. д-р Кр. Узунова10.09.2019 г.
10,00 ч.
зала 10
ФА