Общо събрание

Списък на членовете на ОС на факултета по агрономство мандат 2020 - 2024 г.

Заповед за свикване на ОС

Покана 

Отчет


ПРОГРАМА за управление и развитие на Факултета по лозаро-градинарство при Аграрен университет – Пловдив за периода 2020-2024 г. на кандидата за Декан -

доц. Сава Табаков