Извънредни изпити

ДисциплинаПреподавателДата на провеждане на изпитаЗала за провеждане на изпита
Биологично земеделиеПроф. д-р Владислав Попов 10.09.2019 г.
13,00-16,00
зала 3,
кат. АООС
Екологично фермерствоПроф. д-р Владислав Попов 12.09.2019 г.
13,00-16,00
зала 3,
кат. АООС
Агроекология /спец.БЗ/Проф. д-р Владислав Попов 13.09.2019 г.
11,00-14,00
зала 3,
кат. АООС
Замърсяване, опазване на въздуха и въздействие върху ЕСДоц. д-р Пенка Запрянова13.09.2019 г.
13,00-14,00
зала 1,
кат. АООС
Замърсяване, опазване на почвите и въздействие върху ЕСДоц. д-р Пенка Запрянова13.09.2019 г.
14,00-15,00
зала 1, 
кат. АООС
Екология и опазване на околната среда АПДоц. д-р Пенка Запрянова13.09.2019 г.
15,00-16,00
зала 1, 
кат. АООС
ЕкологияПроф. д-р Диана Кирин10.09.2019 г.
8,00-9,00
Зала 21
ФЛГ
Биологично разнообразие и биоресурсиПроф. д-р Диана Кирин10.09.2019 г.
9,00-10,00
Зала 21
ФЛГ
Екологичен мониторингПроф. д-р Диана Кирин10.09.2019 г.
10,00-11,00
Зала 21
ФЛГ
Основи на екологиятаПроф. д-р Диана Кирин10.09.2019 г.
13,00-14,00
Зала 227
ФЛГ
Екология и опазване на околната среда
ЛГ, ДГ, АБ
Проф. д-р Диана Кирин10.09.2019 г.
14,00-15,00
Зала 227
ФЛГ
Агроекологична защитаДоц. д-р Веселка Влахова10.09.2019 г.
13,00-16,00
зала 3,
кат. АООС
Замърсяване,опазване на водите и въздействие в/у екосистемитеДоц. д-р Екатерина Вълчева10.09.2019 г.
9,00-10,00
зала 2,
кат. АООС
Екологично законодателство и ЗБУТДоц. д-р Екатерина Вълчева10.09.2019 г.
10,00-11,00
зала 2,
кат. АООС
АгроекологияДоц. д-р Анна Карова12.09.2019 г.
11,00-13,00
зала 1,
кат. АООС
Екологично законодателствоДоц. д-р Анна Карова11.09.2019 г.
10,00-12,00
зала 1,
кат. АООС
Биологично земеделиеДоц. д-р Анна Карова10.09.2019 г.
10,00-12,00
зала 1,
кат. АООС
Зоология на безгръбначните животни
Зоология на гръбначните животни
Доц. д-р Татяна Билева09.09.2019 г.
13,00-14,00
5 Ауд.
ЗоологияДоц. д-р Татяна Билева09.09.2019 г.
14,00-15,00
5 Ауд.
ОрнитологияДоц. д-р Татяна Билева09.09.2019 г.
14,00-15,00
5 Ауд.
ХидробиологияГл. ас. д-р Соня Шукерова11.09.2019 г.
11,00-12,00
Зала 21
ФЛГ
БиогеографияГл. ас. д-р Соня Шукерова11.09.2019 г.
12,00-13,00
Зала 21
ФЛГ
Орнитология Гл. ас. д-р Соня Шукерова11.09.2019 г.
14,00-15,00
Зала 21
ФЛГ
Инвазионна екология Гл. ас. д-р Соня Шукерова11.09.2019 г.
13,00-14,00
Зала 21
ФЛГ
Защитени територииГл.ас. д-р Д. Кузманова10.09.2019 г.
11,00-12,00
Зала 227
ФЛГ
Европейски стандарти по ОСГл.ас. д-р Д. Кузманова10.09.2019 г.
12,00-13,00
Зала 227
ФЛГ
Биологично разнообразие и биоресурсиГл.ас. д-р М.Чунчукова09.09.2019 г.
14,00-15,00
Лаб.1
ФЛГ
Биоценология и глобална екологияГл.ас. д-р М.Чунчукова09.09.2019 г.
15,00-16,00
Лаб.1 
ФЛГ
Екология и опазване на околната среда РЗГл.ас. д-р М.Чунчукова09.09.2019 г.
13,00-14,00
Лаб.1 
ФЛГ
Екотоксикология на пестицидитедоц. д-р Д. Гънчев12.09.2019 г.
08:30 ч.
-
Фитофармациядоц. д-р Д. Гънчев12.09.2019 г.
08:30 ч.
-
Технология за пречистване на флуиди,
Технологии за преработка на твърди отпадъци,
Екохимия на тежките метали,
Токсични вещества в храните
проф. д-р В. Ангелова09.09.2019 г. 
11:00 ч.
ет. 1 
ФРЗА
Фитопатологиядоц. д-р Димитрийка Сакалиева13.09.2019 г.
13:00 ч.
-
Обща ентомология
Прогноза и сигнализация
проф. д-р Радослав Андреев09.09.2019 г.
10:00 ч.
Зала 219
ФРЗА
Специална ентомологияпроф. д-р Я. Димитров11.09.2019 г.
14,00 ч
зала 228
ФРЗА
Карантина на растениятапроф. д-р Я. Димитров12.09.2019 г.
15,00 ч.
зала 228
ФРЗА
Ненасекомни неприятелипроф. д-р Х. Самалиев12.09.2019 г.
10,00 ч.
зала 228 
ФРЗА
Биологична растителна защитапроф. д-р В. Харизанова10.09.2019 г.
9,00 ч.
зала 228 
ФРЗА
Ентомологиядоц. д-р Н. Палагачева09.09.2019 г.
9,00 ч.
зала 228 
ФРЗА