Мобилности с цел практика

Практика във фирма SAGEA - Италия за студентите, които се обучават в бакалавърска или магистърска програма Растителна защита 

Практика в хотели ALEGRIA - Испания

Практика в хотели в Гърция чрез фирма Job Trust

Практики в Малта чрез фирма PARAGON

Практика в селскостопанска ферма Haygrove - Великобритания - https://www.haygrove.com/uk-gr... 

Практика в Западнопомерански технологичен университет в Шчечин, Полша. Практиката се провежда в Faculty of environmental management and agriculture - http://www.zut.edu.pl/eng/home... За повече информация: офис Еразъм, Ректорат, проф. Малгожата Берова, кат. Физиология на растенията и биохимия, Декан на Факултет по агрономство и доц. Анна Николова, кат. Ботаника и агрометеорология

Практика в Университет в Бари - Италия за студентите, които се обучават в бакалавърска или магистърска програма Растителна защита - https://www.uniba.it/english-v... За повече информация - проф. Вили Харизанова, кат. Ентомология, Декан на Факултет по растителна защита и агроекология, доц. Атанаска Стоева - кат. Ентомология - Факултетен Еразъм координатор и Еразъм офис, Ректорат