професор д-р Васко Копривленски

За контакти

Приемно време:

Автобиография

Преподавани Дисциплини:

  • Управление на проекти за регионално развитие
  • Управление и организация на производството
  • Организация и управление на земеделското производство
  • Мениджмънт и маркетинг в цветарството
  • Маркетинг и мениджмънт
  • Икономически анализ на АП
  • Оценка на инвестиционни проекти
  • Бизнес проектиране
  • Аграрен мениджмънт

Докторанти

Изпратете вашето запитване