професор д-р Иван Манолов

За контакти

Приемно време:

Автобиография

Преподавани Дисциплини:

  • Агрохимия
  • Почвознание и агрохимия

Публикации:

Отчет на НИД

Изпратете вашето запитване