Мисията на Аграрния университет

  • Да осигурява качествено обучение, ориентирано към студента и гарантиращо конкурентоспособност на българския, европейския и международния пазар на труда.
  • Да провежда научни изследвания, ориентирани към бързо внедряване в практиката.