Контакти

Еразъм офис към Център за международна дейност и връзки с общественоста

Дора Иванова, inter@au-plovdiv.bg, Ректорат, първи етаж

Доника Димитрова - donika@au-plovdiv.bg, Ректорат, първи етаж


Факултетни Еразъм+ координатори

Факултет по агрономство - гл. ас. д-р Аделина Харизанова

Факултет по лозаро-градинарство - доц. д-р Жулиета Арнаудова

Факултет по растителна защита и агроекология - доц. д-р Атанаска Стоева

Факултет по икономика - доц. д-р Иванка Лулчева