Студенти

Покана за кандидатстване за практики във Великобритания

Великобритания декларира, че излиза от програма Еразъм+, но всички стартирали проекти по програмата ще могат да бъдат реализирани до крайния им срок. 

Това означава, че могат да бъдат провеждани практики по програма Еразъм+ за 2020-2021 академична година. 

Крайният срок за провеждане на практиките е 31 март 2022 г., когато приключва проекта за дейностите по програмата за 2020-2021 година.

Практики във Великобритания ще могат да провеждат САМО СТУДЕНТИ, КОИТО ИМАТ СТАТУТ НА УСЕДНАЛОСТ (EU SETTELEMT SCHEME). 

За повече информация посетете сайта на Министерството на външните работи - https://www.mfa.bg/bg/customne...

Срок за кандидатстване - 15 март 2021 г.Покана за участие в онлайн курс и лятно обучение по програма Еразъм+ - срок за кандидатстване 1 март 2021 г.

Кой може да кандидатства

Мотивирани студенти от 2-ри, 3-ти и 4-ти курс бакалаври, както и магистри и докторанти от Аграрен университет.

Дейности

Кратко онлайн обучение, а след това в 8 дневен, летен курс в Германия (град Мюнстер) по темата ‘Embedded food systems in territories’. Курсът се организира в рамките на проект по програма Еразъм+ със съкращение GOODFOOD. 

Изисквания

Кандидатите трябва да владеят английски език на добро ниво. Желаещите да се запознаят с курса и да кандидатстват за него моля да видят прикрепения файл и да попълнят формуляр за участие в другия прикрепен файл. Във формуляра за участие всеки трябва да мотивира накратко своето желание да участва. Завършилите курса ще получат по 4 кредита за обучението си.

Формуляр за кандидатстване

Информация за проекта

Попълнените формуляри да се предават на проф. Манолов, Агрономически факултет, стая 108 или да се изпращат на e-mail: manolov_ig@yahoo.com
 Актуална информация, новини и предложения за програма Еразъм+ може да намерите и в фейсбук страницата на програма в АУ https://www.facebook.com/group...