СтудентиОдобрени студенти за провеждане на практика по програма Еразъм+ /след 20 май 2020 г./


За да бъдете максимално информирани направихме фейсбук група „Аграрен университет одобрени студенти Еразъм+ 2019-2020“ -  https://www.facebook.com/groups/254081654723997/, в която право на членство имат само студентите, одобрени за мобилност по програма Еразъм+. В групата може да задавате вашите въпроси, както и да получите възможно най-изчерпателна информация за организирането на мобилностите.