Студенти

Кандидатстването за практика по програма Еразъм+ стартира на 1 декември 2019. 

Краен срок за кандидатстване - 28 февруари 2020 г.


Изпит по английски език за студентите, които кандидатстват за Еразъм мобилност

20 февруари от 12,30 ч. и 28 февруари от 13,30 ч. в ДЕПС