Кандидатстване за Еразъм мобилност

Кандидатстването за мобилност с цел обучение или практика по програма Еразъм+ протича на два етапа. Първият етап е кандидатстване към Аграрен университет. Ако сте одобрен, предстои втория етап - кандидатстване към приемащата институция.

Кандидатурите за Еразъм+ мобилност се подават в офис Еразъм към Център за международна дейност. Селекцията се извършва на факултетно ниво от комисия с председател факултетния Еразъм+ координатор (вижте Контакти от навигационното меню).

Документи за кандидатстване за Еразъм+ мобилност към АУ

1. Онлайн кандидатура

2. Уверение за средния успех от началото на обученето в Аграрен университет до момента на кандидатстване. Минималният успех, който ви дава право да се класирате за мобилност е Добър (4.00).

3. Документ от проведен изпит по езика, на който ще се проведе обучението или практиката. Изпитите се провеждат в Департамента за езикова подготовка и се обявяват текущо. Ако в дипломата за средно образование имате повече от 800 ч. хорариум по езика, на който ще се обучавате или провеждате практиката, не е необходимо да се явявате на изпит. Езиковата компетентност може да удостоверите и с международно признат сертификат.

4. Автобиография на български език. Може да ползвате образеца на Europass автобиография. Автобиография на български език, на английски език, и инструкции за попълване на автобиографията

Кандидатурата няма да бъде приета без приложените документи към нея, които се подават офис Еразъм към Международен отдел, Ректорат, първи етаж, от 10 до 12 ч. в петдневен срок от подаване на онлайн кандидатурата. 

ВНИМАНИЕ!

Приемащите университети имат крайни срокове за кандидатстване /обявени в списъка с мобилностите/. Когато изберете институция, за която кандидатствате, се съобразете с крайния срок за кандидатстване към институцията, съответно за първи или втори семестър. Например, в случай че кандидатствате през декември за обучение в университет за втори семестър на 2020-2021 г., независимо че сте подали кандидатура в Аграрен университет, селектиран сте от университетска комисия и мястото е свободно, няма да можете да кандидатствате към университета, ако сте изпуснали крайния срок на приемащата институция.