Кандидатстване за Еразъм мобилност

Кандидатстването за мобилност с цел обучение или практика по програма Еразъм+ протича на два етапа. Първият етап е кандидатстване към Аграрен университет. Ако сте одобрен, предстои втория етап - кандидатстване към приемащата институция.

Кандидатурите за Еразъм+ мобилност се подават в офис Еразъм към Център за международна дейност. Селекцията се извършва на факултетно ниво от комисия с председател факултетния Еразъм+ координатор (вижте Контакти от навигационното меню).

Документи за кандидатстване за Еразъм+ мобилност към АУ

1. Онлайн кандидатура

2. Уверение за средния успех от началото на обученето в Аграрен университет до момента на кандидатстване. Минималният успех, който ви дава право да се класирате за мобилност е Добър (4.00).

3. Документ от проведен изпит по езика, на който ще се проведе обучението или практиката. Изпитите се провеждат в Департамента за езикова подготовка и се обявяват текущо. Ако в дипломата за средно образование имате повече от 800 ч. хорариум по езика, на който ще се обучавате или провеждате практиката, не е необходимо да се явявате на изпит. Езиковата компетентност може да удостоверите и с международно признат сертификат.

4. Автобиография на български език. Може да ползвате EUROPASS - Европейския инструмент за управление на вашето обучение и кариера. Създайте вашия EUROPASS профил и попълнете вашата Europass автобиография

Кандидатурата няма да бъде приета без приложените документи към нея, които се подават офис Еразъм към Международен отдел, Ректорат, първи етаж, от 10 до 12 ч. в петдневен срок от подаване на онлайн кандидатурата. 

ВНИМАНИЕ!

Приемащите университети имат крайни срокове за кандидатстване /обявени в списъка с мобилностите/. Когато изберете институция, за която кандидатствате, се съобразете с крайния срок за кандидатстване към институцията, съответно за първи или втори семестър. Например, в случай че кандидатствате през декември за обучение в университет за втори семестър на 2020-2021 г., независимо че сте подали кандидатура в Аграрен университет, селектиран сте от университетска комисия и мястото е свободно, няма да можете да кандидатствате към университета, ако сте изпуснали крайния срок на приемащата институция.