1st Erasmus+ Staff Week

В периода 11-15 ноември 2019 г. Аграрният университет – Пловдив за първи път проведе Staff Training Week по програма Еразъм+, под мотото: „Възможности и предизвикателствa пред аграрното образование“.

На събитието присъстваха представители на партниращи организации от Испания, Кипър, Гърция, Турция, Швеция, Полша, Румъния, Молдова, Северна Македония, Сърбия.

IMG_1413.jpg#asset:6599


Аграрният университет е един от първите университети в България, които получават Еразъм харта още през 1999 г. с присъединяването на страната ни към програмата Сократ/Еразъм. През 2007 г. е получена разширена Еразъм Харта, която дава възможност за провеждане на студентска мобилност с цел практика. През 2014 г. университетът се присъедини към Еразъм+ с вече изградена солидна мрежа от контакти с почти всички европейски държави. Понастоящем имаме подписани споразумения с над 80 висши училища, в т.ч. и с институции за провеждане на практика.

В своето приветствие заместник-ректорът доц. д-р Боряна Иванова показа готовността на АУ за бъдещи проекти по различните ключови дейности, предлагани от програма Erasmus+, и подробно представи одобрените през тази академична година проекти по програмата, в единия от които АУ е водещ партньор.  

Гостите на събитието се запознаха подробно с възможностите и методите на обучение в различните професионални направления, предлагани в Аграрния университет – Пловдив. Разгледаха учебните зали, лабораториите и опитните полета, които студентите използват по време на обучението си.

20191113_120701.jpg#asset:6600


АУ даде ясен знак, че е институция, отворена към положителния опит на своите партньори, гордеейки се с богатите традиции в сферата на международното сътрудничество и създадените тесни научни и академични контакти с над 100 университета от Европа, Азия, Африка и САЩ.