Eразъм+

Уважаеми колеги,

Удължена е продължителността на проекта по програма Еразъм+ за индивидуални мобилности на студенти и персонал. Дейностите за 2019-2020 академична година могат да се реализират до 31 май 2021 г.