Eразъм+

Уважаеми колеги,

Във връзка с изключително високата опасност от разпростанение на коронавируса и на основание на одобрените извънредни мерки от Министерски съвет на Република България от 8 март 2020 г., касаещи намаляване на риска от заболяване с вирус COVID-19, и във връзка със Заповедта на Министъра на здравеопазването от 5 март 2020 г., както и на Заповед № РД-16-284/09.03.2020 г. на проф. Христина Янчева, Ректор на АУ се отлагат за неопределено време всички Еразъм+ мобилности на изходящи и входящи студенти и персонал.