График на учебния процес

Начална дата Крайна дата  
17.09.2018 г. - начало на учебната година
I. Редовно обучение
Първи семестър
17.09.2018 г. 23.12.2018 г.

14 седмици теоретично обучение

(Коледна ваканция от 24.12.2018 до 06.01.2019 г.)

07.01.2019 г. 01.02.2019 г. 4 седмици изпитна сесия
04.02.2019 г. 08.02.2019 г. 1 седмица поправителна сесия
Втори семестър
11.02.2019 г. 02.06.2019 г.

15 седмици теоретично обучение

(Великденска ваканция от 26.04.2019 до 06.05.2019 г.)

03.06.2019 г. 30.06.2019 г. 4 седмици изпитна сесия
01.07.2019 г. 07.07.2019 г. 1 седмица поправителна сесия
01.07.2019 г. 14.07.2019 г. Учебно-производстена практика за студентите от I и II курс
08.07.2019 г. 14.07.2019 г. ликвидационна сесия за студентите от IV курс и дипломанти в срок
15.07.2019 г. 25.08.2019 г. Преддипломен стаж за студентите от IV курс - 6 седмици
02.09.2019 г. 08.09.2019 г. Ликвидационна сесия за студентите от I, II и III курс
26.08.2019 г. 20.09.2019 г. Подготовка за държавен изпит за студентите от IV курс
24.09.2019 г. 27.09.2019 г. Защита на преддипломен стаж и провеждане на държавен изпит - редовна сесия
12.12.2019 г. Дипломиране (Промоция)
09.03.2020 г. 15.03.2020 г. Държавен изпит - поправителна сесия
II. Задочно обучение
Първи семестър
27.08.2018 г. 16.09.2018 г. 3 седмици очни занятия
17.09.2018 г. 14.10.2018 г. 3 седмици първа изпитна сесия
15.10.2018 г. 21.10.2018 г. 1 седмица втора изпитна сесия
Втори семестър
14.01.2019 г. 03.02.2019 г. 3 седмици очни занятия
04.02.2019 г. 24.02.2019 г. 3 седмици първа изпитна сесия
11.03.2019 г. 17.03.2019 г. 1 седмица втора изпитна сесия
15.04.2019 г. 21.04.2019 г. 1 седмица ликвидационна сесия
24.09.2019 г. 27.09.2019 г. Провеждане на държавен изпит - редовна сесия
09.03.2020 г. 15.03.2020 г. Провеждане на държавен изпит - поправителна сесия
12.12.2018 г. Дипломиране (Промоция)