News

Важно за кандидат-докторантите

Важно за кандидат-докторантите

Важно за кандидат-докторантите 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА НАУЧНА СЕСИЯ В АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПРЕЗ 2024 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА НАУЧНА СЕСИЯ В АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПРЕЗ 2024 Г.

Резултати за 2024 г.

Покана за публична лекция на тема: "Традиции, проблеми, постижения и тенденции в борбата срещу плевелите"

Покана за публична лекция на тема: "Традиции, проблеми, постижения и тенденции в борбата срещу плевелите"

На 22.04.2024 г. от 8,00 часа в 8-ма аудитория, факултет РЗА ще се проведе публична лекция на тема: "Традиции, проблеми, постижения и тенденции в борбата срещу плевелите", с лектор проф. д-р Тотьо Тонев, фирма "Библиотека земеделско образование" ЕООД. 

ENTER days в Аграрен университет - Пловдив

ENTER days в Аграрен университет - Пловдив

 На 16 и 17 април в Център за иновативни образователни технологии на Аграрен университет – Пловдив се проведоха ENTER days.

Активно участие на фирми и студенти в традиционния „Ден на кариерата“ на Аграрен университет - Пловдив, който се проведе на 17 април 2024 г.

Активно участие на фирми и студенти в традиционния „Ден на кариерата“ на Аграрен университет - Пловдив, който се проведе на 17 април 2024 г.

Официални гости на събитието бяха инж. Илия Зюмбилев – Областен управител на област Пловдив и г-н Владимир Темелков - Заместник-кмет по европейски проекти и дигитализация в община Пловдив.

International scientific conference organized by Department of Animal sciences at Agricultural university - Plovdiv

International scientific conference organized by Department of Animal sciences at Agricultural university - Plovdiv

The International scientific conference "Boosting rural entrepreneurship - management of genetic resources, guidelines for breeding activities and sustainable development of agriculture" will be held on 03 of June 2024, at 10.00h.,  in the Faculty of Agronomy of the Agricultural University - Plovdiv. The conference is organized by Department of "Animal sciences" at Agricultural university - Plovdiv and Euro Education Bulgaria (EEB).