News

Дискусионният форум „За природа свободна от инвазивни чужди видове растения“ събра над 110 експерти, преподаватели и студенти!

Дискусионният форум „За природа свободна от инвазивни чужди видове растения“ събра над 110 експерти, преподаватели и студенти!

Втора аудитория на АУ събра заедно повече от сто и десет специалисти от всички институции с отговорности за опазването на природните местообитания и ограничаване нашествието на инвазивни чужди видове (ИЧВ) растения и животни, преподаватели и студенти.

LifeWatch ERIC and ENVRI-FAIR are holding an International Summer School 2022 “Road to a FAIR ENVRI-Hub"

LifeWatch ERIC and ENVRI-FAIR are holding an International Summer School 2022 “Road to a FAIR ENVRI-Hub"

It will take place in Lecce, Italy, from 10–15 July


FEMALE ENTREPRENEURS WANTED

FEMALE ENTREPRENEURS WANTED

Are you a women entrepreneur? Are you working or looking forward to work in agrifood?

If so, @EIT Food EWA is the programme for you! 👩🏻‍🌾

Horizon Europe Missions –  онлайн информационни дни от 17 до 18 май

Horizon Europe Missions – онлайн информационни дни от 17 до 18 май

ЕU Missions са ново допълнение към Хоризонт Европа, изследователска и иновативна програма за 2021- 2027.

Invitation to attend the 10th anniversary edition of the "Agriculture and Food" conference, to be held on 16-19 August 2022

Invitation to attend the 10th anniversary edition of the "Agriculture and Food" conference, to be held on 16-19 August 2022

The conference "Agriculture and Food" is an international event held annually since 2013, organized in collaboration with the Bulgarian Academy of Sciences, Union of Scientists in Bulgaria and Science & Education Foundation