News

The pre-accelerator program to drive the entrepreneurs of tomorrow

The pre-accelerator program to drive the entrepreneurs of tomorrow

The program is implemented by EIT Food, a consortium including European companies, research institutes, and universities, organized as part of the European Institute of Innovation and Technology (EIT), part of the European Commission.

Актуализиран разпис на учебните занятия за студентите в задочна форма на обучение

Актуализиран разпис на учебните занятия за студентите в задочна форма на обучение

Актуализиран разпис

SusAn Final Conference

SusAn Final Conference

25 – 26 January 2022

9 International Euroasia Congreess on Scientific Research

9 International Euroasia Congreess on Scientific Research

February 18-20, 2022

Antalya, Turkey

Merry Christmas and Happy New Year

Merry Christmas and Happy New Year

Merry Christmas and Happy New Year to you and your family!

Успешно начало на полезно сътрудничество

Успешно начало на полезно сътрудничество

На 13 декември 14 деца от Пловдив, придружавани от техните родители, участваха в засаждането на зеленчуци в една от оранжериите в двора на Аграрния университет.