График на учебния процес

Г Р А Ф И К

на учебния процес за ОКС „Магистър” за учебната 2018/2019 година
утвърден с решение на Академичния съвет на АУ
(Протокол № 14/4.07.2018)

Начална дата Крайна дата  
 10.09.2018 14.09.2018   Държавен изпит – редовна и поправителна сесия
 17.09.2018  02.10.2018  Прием на документи за кандидати от други ВУ и за кандидати от АУ, дипломирани предходни учебни години
 01.10.2018  04.10.2018  Прием на документи за кандидати на АУ дипломирани през основната сесия за текущата учебна година
 До 09.10.2018  Класиране
 09.10.2018  11.10.2018  Записване
 След 05.11.2018  Начало на учебните занятия – по индивидуален график за всеки магистърски курс, обявен на сайта на Аграрен университет
05.11.2018 начало на учебната година за ОКС“Магистър“ 
 13.12.2018 (четвъртък)  дипломиране (промоция)
 18.02.2019  22.02.2019  Държавен изпит – редовна и поправителна сесия
 17.06.2019  21.06.2019  Ликвидационна сесия
 09.09.2019  13.09.2019  Държавен изпит – редовна и поправителна сесия
 16.09.2019  03.10.2019  Прием на документи за кандидати от други ВУ и за кандидати от АУ, дипломирани предходни учебни години
 30.09.2019  03.10.2019  Прием на документи за кандидати на АУ дипломирани през основната сесия за текущата учебна година
 До 08.10.2019  Класиране
 08.10.2019  11.10.2019  Записване
След 04.11.2019  Начало на учебните занятия – по индивидуален график за всеки магистърски курс, обявен на сайта на Аграрен университет 
 04.11.2019 начало на учебната година
 12.12.2019 (четвъртък)  дипломиране (промоция)