Bio-based Innovation Student Challenge Europe (BISC-E)

https://biconsortium.eu/BISC-E


The Bio-based Innovation Student Challenge Europe (BISC-E) е състезание за студенти в Европа, което насърчава разработването на иновативни решения в областта на био-базираните иновации и технологии.

Състезанието има за цел да насърчи студентите да развиват новаторски идеи, които използват био-базирани материали и процеси, за да създадат по-устойчиви продукти и решения с малък отпечатък върху околната среда.

В рамките на състезанието, участниците работят в екипи и имат възможността да получат подкрепа от опитни наставници и ментори, както и да участват в обучителни сесии и работилници. Най-добрите екипи имат възможността да спечелят награди и да получат финансиране за развитието на своите проекти.

BISC-E е инициатива, която допринася за развитието на био-базираната икономика в Европа и насърчава младите хора да бъдат активни участници в тази област.

АГРАРНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ Е НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА БЪЛГАРИЯ.

Контакти:
доц. д-р Димо Атанасов
Декан на факултета по икономика
atanasov.phd@gmail.com