Finn Petersen 18.12.2017

Господин Финн Петерсен е роден през 1966 г. в гр. Бремен, Германия и е първият син на родителите Ренате и Клаус Петерсен. Той прекарва детството си в прочутия индустриален район на Северен Рейн-Вестфалия, където са живели и работили родителите му. През 1970 г. семейството му се премества в община Щур в Долна Саксония, предградие на Бремен. Финн Петерсен завършва училище в Щур-Фарел през 1976 г., а през 1983 г. средното си образование в Лизе Майтнер. През това време г-н Петерсен започва да помага във ферма за пъстърва, което определя неговия засилен интерес към селскостопанските технологии.

Тази негова страст го насочва към следващото 3,5-годишно обучение и чиракуване за професия механик на селскостопански машини в най-голямото тогавашно представителство Дойц Фаар – командитното дружество Карл Роведер от град Делменхорст, Долна Саксония. В същото време разширява знания и практически опит във ферма за свине и крави, принадлежаща на негови роднини, където помага по време на летните ваканции.

През 1987 г. г-н Петерсен завършва обучителния си стаж и преминава успешно финалния национален изпит, проведен пред изпитна комисия на Занаятчийската Камара в гр. Олденбург. 

Непосредствено след този етап отбива военната си служба в продължение на 18 месеца, която по това време е била задължителна. Г-н Петерсен се присъединява за 4 години към Компания 1 на 312-ия Делменохорски Механизиран Пехотен Батальон за обучение като техник и специалист за ремонт на бронетранспортьори „Мардер“ и други военни камиони и превозни средства. До края на 1989 г. г-н Петерсен участва в различни военни учения в Германия и в началото на 1990 се премества за една година като специалист по ремонта на бронетранспортьори и камиони в база на немската армия за военни учения в Канада. В началото на 1991 г. се завръща в Германия и напуска армията.

Впоследствие преминава едногодишен курс на обучение в школа за майстори за професията майстор-механик на селскостопанска техника и завършва през юли 1992 г., като получава национално признат сертификат за майстор-механик на селскостопанска техника.

На 1 септември 1992 г. г-н Петерсен започва професионалната си кариера като техник обслужване на клиенти в глобалния отдел за продажби на компания CLAAS Ландмашинен, Германия. От 1993 до 1996 г. г-н Петерсен е многократно командирован в Саудитска Арабия, Израел, Румъния, България, Франция, Белгия и Холандия.

През 1996 г. той е повишен на длъжността инспектор по връзки с клиентите на CLAAS, отговарящ за управлението на гаранция и договаряне за страните: България, Румъния, Унгария, Хърватия, Словения, Македония, Сърбия и Босна и Херцеговина.

През 1999 г. г-н Петерсен е командирован от CLAAS в САЩ за период от пет години със задача да подготви откриването на нов завод за комбайни в Омаха, Небраска и в организирането на структурите за новия местен отдел на CLAAS в САЩ. През този период служебно посещава Мексико, Канада и Австралия.

През 2004 г. г-н Петерсен се връща в седалището на CLAAS в Германия и е повишен на длъжността директор на международен отдел Продажби. На тази длъжност г-н Петерсен работи 8 години и отговаря за:

  • обслужване на клиенти по целия свят,
  • връзки с клиенти с глобална отговорност за гаранции и договаряне, 
  • сервизната информационната система за услуги.

На 1 октомври 2011 г. г-н Петерсен е назначен за генерален директор на новата компания CLAAS, Регионален център за Централна и Югоизточна Европа със седалище Букурещ, Румъния.

Новата компания CLAAS стартира дейността си на 2 януари 2012 г. с 15 служители в Букурещ, а от 2014 г. г-н Петерсен отговаря и за продажбата и разпространението на оборудването на CLAAS в България. 

През 2017 г. задълженията, поети от CLAAS Регионален център за Югоизточна Европа, включват: управление на склад за резервни части с 11 хиляди позиции и собствен логистичен отдел за спедиция на оборудването и обслужване на клиенти в България и Румъния.

Г-н Петерсен в момента е генерален директор на компания CLAAS Регионален Център за Югоизточна Европа.

След сключване на споразумението за сътрудничество между АУ и фирма CLAAS през 2016 г., г-н Петерсен е активен участник в инициативите с водещи германски фирми – провеждане на кръгли маси, семинари и лекции. Предоставената техника и обучението, организирано от фирма CLAAS, са ценен принос за модернизиране на практическото обучение на студентите. 
Академичният съвет на АУ оценява заслугите на г-н Финн Петерсен и го удостоява с почетното звание Doctor Honoris Causa.