Professor Doycho Dimov PhD

Contacts

Work time:

Subjects taught:

  • Технология на овцевъдството и козевъдството
  • Животновъдство

PhD Degree

Send request