Professor Violeta Dirimanova PhD

Contacts

Work time:

  • Понеденик 10 - 12

CV

Subjects taught:

  • Аграрен мениджмънт
  • Организация и управление на земеделското производство
  • Стратегическо управление на региона
  • Мениджмънт на животновъдството
  • Маркетинг и мениджмънт
  • Управление и организация на производството

PhD Degree

Send request