Associate Professor Georgi Komitov PhD

Contacts

Work time:

Subjects taught:

  • Компютърни системи за проектиране
  • Техническо обслужване на земеделска техника
  • Земеделска енергетика

Send request