Associate Professor Lyubka Koleva-Valkova PhD

Contacts

Work time:

  • Понеделник 10:00 - 16:00
  • Вторник 10:00 - 16:00
  • Сряда 10:00 - 16:00
  • Четвъртък 10:00 - 16:00
  • Петък 10:00 - 16:00

Subjects taught:

  • Биохимия на животните
  • Биохимия на растенията
  • Ензимология
  • Биохимично качество на растениевъдната продукция

Publications:

PhD Degree

Send request