Associate Professor Lyubka Koleva-Valkova PhD

Contacts

Work time:

  • Понеделник 10:00 - 11:00

Subjects taught:

  • Биохимия на животните
  • Биохимия на растенията
  • Ензимология

Publications:

Send request