Агрима ООД търси агроном

Агрима ООД търси агроном 23.07.2020

Отговорности:

1. Организира и ръководи засаждането на градините от насаждения. /С предимство е опита в трайните такива/.

2. Съставя технологически карти за отглеждането на отделните култури.

3. Организира и ръководи изпълнението на отделните агротехнически

дейности.

4. Отговаря за изпълнението в срок и качество на агротехническите мероприятия.

 Вид и равнище на образованието:

  • Висше селскостопанско, специалност Агроном
  • Да може да се ориентира по географски карти и използва чертожни програми-mcad; autocad, cadis –  предимство
  • Шофьорска книжка

 Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики:

1.      Коректно отношение

2.      Комбинативно мислене

3.      Организираност

4.      Планиране

 Начин за кандидатстване:

Изпратете ни автобиография на имейл: agrotalent@gmail.com Телефон за контакт:  0888 703 803