Важни съобщения на Европейската комисия

Важни съобщения на Европейската комисия 26.05.2020

На 20 май т.г. Европейската Комисия (ЕК) представи съобщение по стратегията „От фермата до трапеза" за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система. Стратегията „ От фермата до трапеза" е в основата на Европейската „Зелена сделка", която беше представена в краят на 2019 г. Пандемията COVID-19 показва, според ЕК, че е необходимо трансформиране на продоволствената система, така че тя да бъде устойчива и гъвкава, за да може да функционира при всякакви обстоятелства и да бъде в състояние да осигури достъп до храна за жителите. Повече информация в прикачения документ

На 20 Май Европейската Комисия (ЕК) представи и съобщение по "Стратегията на ЕС за опазване на биологичното разнообразие". Повече информация на https://ec.europa.eu/info/stra...