ДЕПС обявява курсове по английски език

ДЕПС обявява курсове по английски език 31.01.2020

Курс по английски език за преподаватели

ДЕПС обявява курсове по английски за преподаватели на АУ. Ще бъдат сформирани две групи /една група за А2+ ниво на владеене на езика и друга група за Б1+ ниво на владеене на езика/ с максимален брой от 15 курсисти. Общият брой часове за всяка група е 60 учебни часа.
Желаещите преподаватели могат да се запишат в сградата на ДЕПС – езиков корпус от 03.02 /понеделник/ до 07.02 /петък/.


Курс по английски език за докторанти

ДЕПС обявява курсове по английски за докторанти на АУ. Ще бъдат сформирани две групи /една група платен курс за докторанти втора година и друга група безплатен курс за докторанти първа година/ с максимален брой от 15 курсисти. Общият брой часове за първата група е 40 учебни часа, а за втората – 60 часа.
Желаещите докторанти могат да се запишат в сградата на ДЕПС – езиков корпус от 03.02 /понеделник/ до 07.02 /петък/.