Допълнителни стипендии за редовни докторанти

Допълнителни  стипендии за редовни докторанти 04.07.2019

С постановление на МС 105/02.05.2019 на Аграрен Университет-Пловдив са предоставени 8624 лв. за допълнителни стипендии за редовните докторанти. 

Условията и реда за разпределение и разходване на средствата са описани в Правилa, приети на АС (Протокол 12/20.06.2019).

В срок до 12.07.2019 докторантите, които отговарят на условията подават заявление, чрез деловодството до зам.-декана на съответния факултет.