Европейския институт за иновации и технологии (EIT) организира уебинар за популяризиране на регионалната схема за иновации

Европейския институт за иновации и технологии (EIT) организира уебинар за популяризиране на регионалната схема за иновации 05.05.2020

Регионалната схема за иновации на EIT (https://eit.europa.eu/our-activities/eit-regional-innovation-scheme-ris) е предназначена за държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) и асоциираните страни по „Хоризонт 2020“, които са скромни или умерени иноватори, съгласно сравнителен доклад за иновациите в ЕС (https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en).

 Програмата е насочена към улесняване на участието на малките и средните предприятия (МСП), стартиращи фирми, земеделски производители и студенти и други заинтересовани страни в дейностите и проектите на ОЗИ на EIT, включително в EIT „Храни”. Дейностите на EIT „Храни” са фокусирани върху иновациите, образованието, предприемачеството и обществената ангажираност в селскостопанския сектор.

Може да се регистрирате за участие в уебинара преди 11-ти май 2020 г. на следната интернет страница: https://www.eventbrite.com/e/w....